Home  Music Theory  Armenian Music  Oud Makers  Recordings  Taksims  Instructional Videos

This page contains the list of Armenian oud players, in alphabetical order by last name. To get information on their lives and work please click on the links. If you feel someone should be added to the list please e-mail the webmaster with information.


Roupen Altiparmakian
Raffi Bandazian
Alan Bardezbanian
Dick Barsamian
George Bedrosian
John Berberian
John Bilezikjian
Berge Boyajian
Robert Boghosian
Haig Buchakjian
Bob Davidian
Ara Dinkjian The Secret Trio
Zaven Donabedian
Chick Ganimian
Mark Gavoor
H. Aram Gulezyan
Richard Hagopian
Dave Hoplamazian
Jack Hoplamazian
Hrant Kenkulian (Udi Hrant)
Taniel Koyuncu
Joe Koyoumjian
Aantranig Kzirian
Haig Manoogian ** YouTube video
George Mgrdichian
Roger Mgrdician
Harry Minasian
Mike Mirakian
Viken Najarian
Greg Nigosian
Jeff Shelengian
John Tarpinian
John Vartan
Mike Uzatmaciyan
Haig Yazdjian
Greg Vosbikian
Murat Zeyfiyan
Joe Zeytounian